KVH prvky drevodomy        Predaj KVH         Referencie                

Výroba 


  1. Výrobná dokumentácia
  2. Spracovanie dreva
  3. Rezanie dig.píla
  4. Príp.styćníkových dos.
  5. Lisovanie MARK

 


Konštrukčný systém MITEK na výrobu drevených konštrukcií so styčníkovými doskami má  neobmedzenú variabilitu tvaru, jednodn. riešenie, rýchlosťou výroby a montážou, modernú technológiu stavebníctva


 Konštrukcie

 montáž 

Montáž, prepravu konštrukcií  zabezpečuje fy.Eurohause s.r.o. Fy EUROHAUSE s.r.o. Piešťany ma vlastnú dopravu na prepravu vazníkov 


 V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sme v predstihu reagovali na budúce požiadavky kvality stavby, ako i na optimalizáciu vynaložených investičných nákladov potrebných na výstavbu domu


 drevodomy 

murované domy

 V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sme  reagovali na  požiadavky kvality murovanej stavby, ako i na optimalizáciu vynaložených investičných nákladov potrebných na výstavbu domu.  


Výrobná dokumentácia

Projekcia

Občianska vybavenosť

Kontrola rozmerov väzníka , jeho geometrického tvaru a uloženia styčníkových dosiek sa prevádza štandartnými meradlami , ( zvinovací meter , uhlomer , uholník , posuvné meradlo , oceľové pásmo ) ktoré sú kalibrované . Vlastné lisovanie sa prevádza pomocou portálového lisu , ktorý sa dá nastaviť na štyri stupne lisovacieho tlaku. Maximálny tlak je 500 kN. Lis je ovládaný ovládaním jedným pracovníkom , ktorý nastaví požadovaný tlak a podľa hrúbky lisovaných prvkov koncové spínače , pomocou ktorých sa zabráni rozdrveniu dreva a zaistí sa správne zalisovanie všetkých styčnikových dosiek. Systém „ MITEK “ umožňuje vyrábať konštrukcie z maximálnym rozpätím 30 m , ponúka veľmi široké možnosti tvarov a použitia           

Projekcia 

PROJEKCIA

Projekt v realizácii Hrádok

rADOVKA MURIVO

Pripravovaný projekt Drahovce

rADOVKA - DREVO

 Bývanie je uznané ako jedna zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja bytovej výstavby-bývania


BYTOVKA -DREVONašim cieľom je sprístupniť bývanie v nových nízkoenergetických bytoch najmä mladým rodinám, ale aj občanom s menšími prímami 

BYTOVKA- MURIVO

počítadlo.abz.cz