Montáž konštrukcii

                   Video -montáž konštrukcii 
         


Montáž, prepravu konštrukcií  zabezpečuje firma Eurohause s.r.o. EUROHAUSE s.r.o. Piešťany ma vlastnú dopravu na prepravu vazníkov a tak isto aj na prepravu nadrozmerných konštrukcii.Taktiež zabezpečuje aj vykládku a nakládku materialu 20t žeriavom.Menšie materialy krytiny zabezpečuje firma taktiež vlastnou prepravou autom s hydraolickou rukou. Pri montáži firma dodáva kompletnú kotviacu techniku


Systém zavetrenia
Zavetrovacíí pás  je                                       neoddeliteľnou časťou 
strešnej konštrukcie.            Trámová botka
   Trámová botka je hlavným       pr vkom pri montáži valbových                                 striech .


Patka ukotvenia stĺpov


Uhoľník s prelisom je najbežnejší kotviaci prvok pri kotvení strešných konštrukcii