Návrh konštrukcii - software Mitek

 Návrh konštrukcii                                                                     Modul MBA

     Modul funguje Ako manažér zákaziek slúži rovnako k oceňovanie zákaziek. Užívateľ má možnosť vytvoriť si Vlastnú       oceňovaciu rovnicu, ktorá určí cenu na základe materiálových nákladov,ako aj nákladov spojených s výrobou (zohľadňujúce prácnosť daného väzníka), dopravou montážou.MBA dokáže kontrolovať dodávku Cele strešnej konštrukcie - pomúrnice, latovanie, strešné krytiny, Kotevné prvky atď Všetky dôležité udaje sú ukladané urobiť databázy a môžu byt použité od Certifikáty a plánovanie výroby.
                                          Rovnako môžu byt zdieľané s inými aplikáciami - MS Word, MS Excel atď.
Modul Layout

    Modul je určený na konštruovanie strešných konštrukcií. Na základe nadefinovaných Stien strešných rovin sú tvorené väzníky, ktoré sú následne exportované do statického modulu Engineering. Výhodou práce s layout je, ze získame 3D model konštrukcie, z ktorého môžeme získať informácie o ploche strešných rovín, dĺžke hrebeňov strechy, nárožia, úžľabia atď. MBA na základe týchto údajov počíta napr spotrebu strešnej krytiny, latovanie atď. Layout je zároveň prepojený s modulom PrimeCAD sluzi ako zaklad pre montážny plán.

Modul Panel   Modul je určený k navrhovaniu drevostavieb. Pomoou programu užívateľ definuje steny, ktoré sú následne použité pre tvorbu stenových panelov. Potom vkladá okná dvere. Program Panel umožňuje export / import Sten z / do Layout Program rieši detaily napojenia stenových panelov vyhotovuje výrobnej dokumentácie k výrobe obsahujúce porezové schéma, výrobné výkresy, výkresy oplášťovania OSB doskou. Program zároveň komunikuje s linkou na výrobu panelov ovláda klincovacej stroj