Návrh konštrukcii - software Mitek

 Návrh konštrukcii                           Modul Engineering

    
   

 Modul je určený k statickému návrhu väzníkov Dovoľuje vytvoriť akýkoľvek tvar väzníkov Obsahuje radu funkcií, ktoré umožňujú statikovi konštrukciu optimalizovať z hľadiska materiálu výrobných požiadaviek tym dosiahnuť celkovej nižšej ceny konštrukcie - na Obrázku vidíte napríklad väzník s príložkami.Modul ReportingProgram umožňuje dávkové výtlačky výrobnej dokumentácie na celú zákazku. Výkresy môžu byt radené, filtrované podľa používateľa definovaných požiadaviek. Je možno generovať PDF súbory, ktoré je možné zasielať klientom prostredníctvom elektronickej pošty a prezerať aj na počítači, kde nie je programový Softvérový MITEK 20/20 nainštalovaný.

    

Modul PrimeCADProgram slúži na dotvorenie výrobnej montážnej dokumentácie. Dokáže načítať Grafické výstupy s ostatných modulov pomocou užívateľsky definovaných šablon a vytvoriť výkres, ktorý može byt nápomocný pri bežne používaných v CAD programov. Modul tiež obsahuje sadu bežne používaných detailov, ktoré môžu byť vkladané do výkresov.