Typy konštrukcii + možnosti návrhov- realizácie

Konštrukčný systém MITEK na výrobu drevených konštrukcií so styčníkovými doskami predstavuje svojou neobmedzenou variabilitou tvaru, jednoduchosťou riešenia, rýchlosťou výroby a montážou, modernú technológiu stavebníctva. Výroba konštrukcií je preukázaná certifikátom zhody s technickými špecifikáciami Systém umožňuje: 

• riešiť zastrešenie rôznych tvarov,
• eliminuje rozsah opravy plochých striech, atík, odvodňovacích zariadení,
• zrealizovanie diela v krátkom čase pri neprerušenej prevádzke,
• umožňuje realizovať opravy striech v každom ročnomobdobí, bez mokrých procesov,
• výrazne skracuje termíny realizácie prác.