výroba drevostavieb - Čiastočný vzor výroby

Prvá fáza výroby drevostavieb -výroba stien podľa dokumentácie

Všetky kompletné informácie ohľadom drevostavieb vieme poskytnúť na našej firme pri osobnom stretnutí.

Naša spol. na výrobu drevostavieb používa KVH profil,ktory má 13% vlhkosti a je staticky stály.KVH mnám dodáva fínsko-nemecka spol Storaenso.Obvodová kobštrukcia sa vyrába z KVH profilu ,na opláštenie sa používa OSB ECO3 a na spájanie stien sa používa spojovaći material spol.MITEK. Tieto spoločnosti sú dlhé roky na trhu pri výrobe drevostavieb.

Na statické výpočty, návrhy konštrukcii, kotvenie konštrukcii  používame software firmy MITEK  WoodEngine , ktorý má flexibilné riešenia drevostavieb ako aj konštrukcii. Káždá konštrukcia je rátaná priamo do tlakového - snehového pásma  a akom sa má nachádzať.


Druhá fáza výroby drevostavieb -výroba konštrukcie samonostného krovu podľa dokumentácie