Výroba konštrukcii

                                                               

Drevené priehradové väzníky so styčníkovími doskami od firmy Mitek sú vo svete veľmi rozšírené a obľúbené. V našich končinách voči nim ale panuje istá nedôvera prameniaca z nevedomosti. Väčšina ľudí má povedomie o tom, že väzníky sú akási prútová konštrukcia, ktorá má síce ľubovoľný tvar, ale žiadny využiteľný priestor. Opak je však pravdou. Okrem takmer neobmedzeného tvaru možno výplet väzníka v drvivej väčšine prispôsobiť tak, aby priestor strechy mohol byť využívaný ako podkrovie alebo ako pôda (úložný priestor).

                                                               

Ako jediná firma na Slovensku sme začali v roku 2011 výrobu z KVH profilu od firmy Storaenso hrúbky 6cm.KVH profil je smrekové drevo vysušené na 12-13% vlhkosti a následne frézované na presný rozmer