Impregnácia

         

Ochrana dreva je dnes už nevyhnutnou súčasťou drevárskej výroby , aj preto sa naša spoločnosť rozhodla pre plne automatickú impregnačnú linku od firmy „Vyvos Cz “. Zariadenie je schopné na jednu dávku naimpregnovať rezivo do hmotnosti 5000 kg pri maximálnej dĺžke až 8000 mm. Výhoda proti natieraniu je že rezivo je ponorené v impregnačnej látke trvale podobu stanovenú v závislosti od vstupnej vlhkosti reziva.
Druh použitého dreva: smrek Rozmery skušobných prvkov 20x20x100 mm Koncentrácia aplikačného roztoku 10% Ako impregnačná látka je použitý prípravok „ Bochemit QB Profi “ Účinné látky v prípravku 20% kyselina bóritá a 20 % Alkylbenzyldimetylamónium chlorid . Ochrana je účinná plesniam , hubám a drevokaznému hmyzu . .Prípravky na ochranu dreva a stavebného materiálu proti plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu.Povrchová ochrana dreva napadnutého drevokaznými hubami. Najskôr je nutné odstrániť (obsekať, obrúsiť) napadnutú časť dreva až na zdravé drevo. Povrch dreva treba očistiť a odmastiť tak, aby prípravok mohol dobre prenikať do dreva. Bochemit QB sa rozriedi na 20% roztok, t.j. 4 diely vody a 1 diel Bochemitu QB. Potom sa urobí dvojnásobný náter alebo postrek, a to tak, aby dosiahol príjem 50 g Bochemitu na 1 meter štvorcový ošetrenej plochy (pri príjme 250 ml aplikačného roztoku na meter štvorcový).Povrchová ochrana dreva Robí sa náterom alebo postrekom pri teplotách +5 stupňov až +30 stupňov tak, aby povrch dreva bol Bochemitom QB dostatočne zmočený, ale aby boli na minimum obmedzené straty stekaním, rozprášením alebo rozstrekom. Druhý a ďalší návrh resp. postrek sa robí po zaschnutí predchádzajúceho (4-24 hod.). Potrebný počet vrstiev závisí na kvalite opracovania dreva. Na hrubo opracované stači jeden náter (resp.postrek). Drevo zabudované v triede ohrozenia 3. je možné ošetriť náterom alebo postrekom za prepokladu, že ošetrená plocha bude následne prekrytá krycím lakom.Ochrana dreva máčaním.
Ochrana dreva máčaním sa vykonáva vo vhodných nádržiach (vaniach). Údaje o koncentráciách a minimálnych príjmoch nájdete v tabuľke.Životnosť ochrany Vzhľadom na charakter prípravku sa prepokladá dlhodobá ochrana min. 10 rokov pre 3.triedu ohrozenia a časovo neobmedzená pre 1. a 2.triedu. 1. Ošetrenie nového dreva (strešné konštrukcie, stavebné drevo) pod strechou na ošetrenie dreva sa použije prípravok Bochemit QB, spolu s Bochemitom Lazur na extrémne ohrozené miesta (pomúrnice, záhlavia a čelá trámov 2. Ošetrenie dreva napadnutého drevokazným hmyzom Na sanáciu dreva napadnutého drevokazným hmyzom sa použije Bochemit Plus. 3. Ošetrenie dreva napadnutého drevokaznou hubou a plesňami Najprv použijeme prípravok Savo proti plesniam s následným použitím prípravku Bochemit QB. Sanácii predchádza očistenie dreva od nečistôt, mastnoty a skorodovaných častí. 4. Ošetrenie dreva v exteriéri, na ktoré pôsobia poveternostné vplyvy. Použiť prípravok Bochemit Lazur, prípadne Bochemit QB s krycím náterom. Taktiež sa môže použiť Bochemit QB bez krycieho náteru za prepokladu, že bude použitá aplikačná technológia dlhodobého máčania (24 hodín)5. Preventívne ošetrenie muriva proti plesniam Použiť prípravok Bochemit QB a následne je možné murivo či omietku natrieť maliarskym náterom. 6. Ošetrenie muriva napadnutého plesňami. Použiť prípravok Savo proti plesniam, a následne previesť preventívnu ochranu prípravkom Bochemit QB.7. Sanácia muriva napadnutého drevomorkovou domácou. Najprv použiť prípravok Savo proti plesniam, potom urobiť injektáž infikovaných škár prípravkom Bochemit QB.Drevo pred impregnáciou Povrch dreva musí byť zbavený zvyškov starých nánosov, nečistôt, zvyškov kôry a lyka, aby sa docielil dokonalý styk, zmáčanie ochranným roztokom a možnosť penetrácie účinných zložiek prípravkov radu Bochemit do drevnej hmoty. Z povrchu dreva musia byť tiež odstránené zvyšky biologicky (drevokaznými hubami) alebo chemicky (rozvláknenie) poškodeného dreva. Všetky informácie o riedení a spotrebách prípravkov získate v technickom popise jednotlivých výrobkov v produktovom katalógu.