Lisovanie konštrukcie


Kontrola rozmerov väzníka , jeho geometrického tvaru a uloženia styčníkových dosiek sa prevádza štandartnými meradlami , ( zvinovací meter , uhlomer , uholník , posuvné meradlo , oceľové pásmo ) ktoré sú kalibrované . Vlastné lisovanie sa prevádza pomocou portálového lisu , ktorý sa dá nastaviť na štyri stupne lisovacieho tlaku. Maximálny tlak je 500 kN. Lis je ovládaný ovládaním jedným pracovníkom , ktorý nastaví požadovaný tlak a podľa hrúbky lisovaných prvkov koncové spínače , pomocou ktorých sa zabráni rozdrveniu dreva a zaistí sa správne zalisovanie všetkých styčnikových dosiek. Systém „ MITEK “ umožňuje vyrábať konštrukcie z maximálnym rozpätím 30 m , ponúka veľmi široké možnosti tvarov a použitia


Ďalším krokom pri výrobe drevo-konštrukcií je zlisovanie konštrukčného prvku t.j. väznika. Väznik je zložený z jednotlivých prírezov na ocelbvých lisovacích stoloch s pohyblivou platňou , vo vodorovnej polohe. Skladanie vykonávajú dvaja zaškolený pracovníci, ktorý podľa výkresovej dokumentácie vyskladajú tvar budúceho väzmka , skontrolujú jeho rozmerovú presnosť , geometrický tvar, odstránia prípadné zakrivenie a zaistia výrobok excentrickými upínačmi, jeho polohu a tvar. Nasleduje rozloženie styčmkových dosiek „ MITEK “ . Každý spoj je presne definovaný vo výkresovej dokumentácii je tu presne zadaný typ a rozmer styčníkovej doskyĎalším krokom po zalisovaní väznika je odnesenie z lisovacieho stolu. Väznik sa musí odnášať tak aby nevzniklo žiadne poškodenie