Materiál na výrobu - KVH
Masívne Konštrukčné drevo KVH je sortiment spoločnosti Eurohause s.r.o.Piešťany KVH je masívne Konštrukčné drevo (KVH) sú profily z ihličnatého dreva (prevažne Smreka) pre pouzitie v moderných drevenných stavbách. KVH profily sú štvorstranne hobľované Majú zrazené hrany.Profily sú Technický vysušené na vlhkosť 15 ± 2%. Podľa účelu pouziti sebe rozlišujú Dva druhy KVH profilov, ktoré o sebe však od Seba odlišujú iba vlastnosťami povrchu: KVH-Si pre pohľadové konštrukcie KVH-NSi pre nepohľadová konštrukcie základné vlastnosti tvarová stálosť Za účelom minimalizácie deformácií dreva ako Ni súvisiacich negatívnych dôsledkov v podobe zosychanie a napučanie. KVH stanovená požiadavka na vlhkosť 15 ± 3%. Táto hodnota je v priebehu VÝROBY Trvalo kontrolovaná. Pri uvedenej vlhkosti je drevo prirodzené chránené proti napadnutiu drevokaznými škodcami. Použitím zubovitého spoja je možné vyrábať profily AZ robiť Max. dĺžky 13 m. Dĺžkovým nastavovaním jednotlivých profilov pritom nie sú negatívne ovplyvnené Mechanické vlastnosťí dreva. Kvalita prevedenie pevnostné vlastnosti zubovitých spojov sú miesto trvalého sledované pri výrobe. Požiadavky na Prevedenie kontrolu zubovitých spojov sú uvedený v STN EN 385: 2002. používané lepidlá Lepenie zubovitých spojov sebe vykonáva polyuretánovým lepidlami bez pouziti rozpúšťadiel. Podľa klimatických podmienok v mieste pouziti konštrukcia pri výrobe sa rozlišujú lepidlá TYPU I II. Požiadavky na pouzitie lepidiel pre Lepenie zubovitých spojov sú uvedený v STN EN 301: 2007. Masívne Konštrukčné drevo KVH sa používa pre Nosné konštrukcie rodinných domov ,striech firmy Eurohause s.r.o. Piešťany.