Spojovací materiál na výrobu konštrukcii - systém mitek

Styčníkové dosky s prelisovanými tŕňmi sluzi predovšetkým k efektívnemu spájanie drevených väzníkov pri výrobe strešných konštrukcií, pri výrobe celodrevených alebo kombinovaných halových objektov, pričom aj v ďalších oblastiach pouzitie, pri spájaní drevenných konštrukcii. MITEK styčníkové dosky sú jednoducho najlepšie na trhu. Ked skombinujete vlastnosti tŕňov, náročnými testami doložené vlastnosti ocele spôsob balenia dosiek, výsledkom je najdokonalejší výrobok na trhu styčníkových dosiek.GNA20-MIT
   Najpoužívanejšia styčníková doska. Je vhodná pre strešné či bedniace vazníky .MIT-T150
Styčníková doska určená pre viac namáhané spoje.
Je určena pre výrobu střešných vazníkov


M14                                Styčníková doska, která je schopná preniesť vysoké zaťaženie. Používá se predovšetkým v dlhých spodných pásov.


FSP14
Doska sa skládá z dvoch zón, jedna zóna má prelisované trny a v druhej polovice predvŕtané diery pre konvexné klince Používá se na spojenie vazníkov priamo na stavbe.

                                                                                                                        

Dosky sú vyrobené z oceľového plechu akosti S 250 GD žiarovo pozinkovaného v. Prevedenie Z 275 PODĽA EN 10326. Oceľový plech obsahuje Sadu integrálnych klincov ktoré po prerazení ohnutí kolmo vyčnievajú z plechu.Styčníkové dosky GNA20-MIT, T150-MIT M14 sebe používajú ako mechanické upínacie prvky pre spoje u konštrukčných komponentov z dreva. Konštrukčné komponenty musia byť navrhnuté v súlade sp statickým výpočtom.