Strešné konštrukcie bez podpory do 30m

Konštrukčný systém MITEK na výrobu drevených konštrukcií so styčníkovými doskami predstavuje svojou neobmedzenou variabilitou tvaru, jednoduchosťou riešenia, rýchlosťou výroby a montážou, modernú technológiu stavebníctva. Výroba konštrukcií je preukázaná certifikátom zhody s technickými špecifikáciami Systém umožňuje: 

• riešiť zastrešenie rôznych tvarov, 

• eliminuje rozsah opravy plochých striech, atík, odvodňovacích zariadení, 

• zrealizovanie diela v krátkom čase pri neprerušenej prevádzke, 

• umožňuje realizovať opravy striech v každom ročnomobdobí, bez mokrých procesov,

 • výrazne skracuje termíny realizácie prác.

 Na návrh drevených konštrukcií so styčnikovými doskami MITEK je určený licenčným softvérom, adaptovaný na slovenské podmienky a vyplýva z platných noriem STN a EN. Softvérom je spoláhlivo navrhnutá optimálna spotreba reziva a  styčníkových dosiek, statický prepočet všetkých spojov konštrukcie vrátane ukotvenia. 

 VÝHODY: • úspora reziva až o 40% v porovnaní s klasickou konštrukciou • rozpon konštrukcie až 30 m • variabilita tvaru konštrukcie a drevostavieb • nekonečné varianty tvarov krovových sústav • bezpečná a spoláhlivá statika • ekologický výrobok • presnosť, kvalita, rýchlosť

počítadlo.abz.cz