Eurohause s.r.o.    Orviská cesta 7137   921 01 Piešťany     Konateľ spol.

     Sláma Juraj
     Mobil: 0902 940 600
    


     Poradenská činnosť - projekcia
     Sláma Peter  -  externý pracovník
     0902 940 602
     poradca@eurohause.eu

     Referent odbytu
     0902 940 608
     odbyt@eurohause.eu
     externý pracovník  Manažér služieb
  Slámová Lucia
  Mobil: 0902 940 601
  asistent@eurohause.eu

  Manažér výroby a montáže
  Chalás Andrej
  Mobil: 0902 940 605
  vyroba@eurohause.eu

  Manažér služieb
  Moravčík Štefan
  0902 940 611
  prosperita@prosperita.wz.cz


Ekonomický úsek
Bc.Labošová Ľubica
0902 940 610
kasep@kasep.sk

Právne služby
doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD
0905 706 373
kocan.advokat@gmail.com

Automatiké riadenie domov
Bc. Brezovský Andrej
0903 865 623 
andrej.brezovsky@btg-iq.com