Likvidácia biomasy - výroba štiepky

   Rozsah podnikateľského predmetu zapísaného v obchodnom registri bol cieľavedome zvolený zo zámerom, aby naša činnosť minimalizovala škodlivé vplyvy na životné prostredie a tvorbu nežiadúcich odpadov, ktoré by vznikali pri výrobnej činnosti. podnikateľský zámer je v súlade zo zák.c. 272/199422 a taktiež nariadenia vlády sr c. 201/2001 z.z. celý technologický proces výroby tvorí odpad, ktorý ako druhotná ekologická surovina je využívaná pri výrobe tepla. teda aj naše zariadenie je skonštruované na spaľovanie pilín a drevoštiepky. jedná sa o kotlovú jednotku o výkone 350kw/h, čo je postačujúci zdroj na vytváranie vnútornej pracovnej pohody a taktiež pre technologickú spotrebu tepla pri sušení reziva. výhoda – nízke náklady na teplo! ochrana ovzdušia je zabezpečená už menovanou tepelnou jednotkou a taktiež všetky stroje sú vybavené vzduchotechnickými zariadeniami. v predajných činnostiach očakávame tvorbu plastových odpadov (nenávratné obaly) a v minimálnych množstvách kovový odpad a taktiež odpad z poškodenia jednotlivých druhov krytín. na základe uvedených skutočností do budúcna očakávame znižovanie nákladov, najmä na výrobu tepla a taktiež očakávame bonusy za ekológiu.